Politika privatnosti audio striming usluge

   

  Član 1.

  Ovim pravilnikom bliže su uređeni uslovi pod kojima Impuls Tech d.o.o prikuplja lične podatke Korisnika koji su neophodni za pružanje usluga, obezbeđenje kvaliteta u poslovanju, kao i za tačno i blagovremeno informisanje Korisnika u skladu sa poslovnom politikom i dobrim poslovnim običajima.

  Član 2.

  Impuls Tech d.o.o garantuje da svojim delovanjem neće vršiti povredu tajnosti podataka Korisnika koji se nalaze na hosting serverima, osim u slučajevima izričito određenim važećim pravnim aktima Republike Srbije.

  Član 3.

  Korisnik je dužan da pri registraciji na zvaničnoj web prezentaciji za prodaju usluga www.korisnici.impuls-tech.com unese ispravne lične podatke (ime, prezime, adresu, grad, broj telefona, email adresu) u skladu sa Članom 301. stav 1. Krivničnog Zakona Republike Srbije (Računarska prevara - Krivični zakon Republike Srbije: Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.).

  Član 4.

  Prikupljanje i postupanje sa ličnim podacima Korisnika:

  • 1. Tokom procesa naručivanja usluge, Korisnik je u obavezi da obezbedi i u propisanoj formi unese ispravne lične podatke: ime, prezime, adresu, grad, poštanski broj i državu; kao i podatke za kontakt: email adresu i telefon (mobilni ili fiksni). Sve upisane informacije se čuvaju sa posebnom pažnjom i koriste se isključivo za kontakt u vezi zakupljenih usluga, radi registracije domena i radi izrade računa Korisniku za pružene usluge. Na email adresu Korisnika navadenu u ovom procesu se takođe šalju predračuni prilikom naručivanja svake usluge kao i za obnovu istih, računi za plaćene usluge, neophodni podaci za pristup zakupljenim uslugama, obaveštenja o radovima na serverima, podsetnici vezani za istek usluga i plaćanje predračuna, povremene promotivne ponude, kao i sva druga obaveštanja za koja smatramo da su bitna za Korisnika.
  • 2. U skladu sa pravilima o registraciji svih tipova internet domena, obavezni podaci za registraciju domena su ime, prezime, adresa, grad, poštanski broj, država, email adresa i broj telefona. Za registraciju .rs domena ukoliko je vlasnik domena pravno lice obavezni podaci su PIB i matični broj pravnog lica. Impuls Tech d.o.o je u obavezi da ove podatke dostavi registru prilikom naručivanja registracije domena i ne može biti odgovoran za obradu podataka Korisnika u samom registru domena jer tamo nema nikakvu nadležnost. Impuls Tech d.o.o sve domene registruje na ime Korisnika – naručioca usluge registracije domena. Impuls Tech d.o.o nije odgovoran za neispravno dostavljene lične podatke pri naručivanju registracije domena i u registar unosi informacije unete pri narudžbini registracije domena.
  • 3. Samim zakupom registracije domena, Korisnik se slaže da će određeni njegovi podaci, a u zavisnosti od odabranog tipa domena i u skladu sa pravilima nadležnog registra, biti javno dostupni u WHOIS bazi podataka. Ukoliko želi, Korisnik može po važećem cenovniku zakupiti uslugu sakrivanja ovih podataka o vlasniku prilikom naručivanja domena ili naknadno slanjem zahteva putem korisničkog centra.
  • 4. U obostranom je interesu da Vašu email adresu navedete ispravno. Ukoliko dođe do eventualne promene, svoju staru email adresu navedenu u korisničkom centru možete vrlo lako promeniti tako što ćete se ulogovati u korisnički centar i izmeniti ovaj podatak u podešavanjima svog naloga. Vrlo je bitno da email adresa bude ispravno navedena jer se za sve tipove domena na istu šalje email sa linkom za verifikaciju korisničkih podataka na koji je potrebno kliknuti kako bi se potvrdila registracija domena. Izbegavanje verifikacije domena dovodi do deaktivacije istog.
  • 5. Korisnik bi trebao da prilikom promene broja telefona koji koristi, u korisničkom centru upiše nov broj telefona kako bismo u slučaju potrebe mogli da stupimo u kontakt sa njim.
  • 6. Korisnik je lično odgovoran za tačnost i ažurnost navedenih ličnih podataka, Impuls Tech d.o.o u svojstvu pružaoca usluga ne može snositi nikakve posledice niti bilo kakvu odgovornost u slučaju eventualne štete nastale zbog neispravnosti navedenih podataka, jer nema nikakavu nadležnost niti bilo kakvo zakonom utvrđeno ovlašćenje za utvrđivanje verodostojnosti navedenih podataka koje je Korisnik naveo.

  Član 5.

  Prikupljanje podataka na serverima Impuls Tech d.o.o-a:

  • 1. Svi serveri koje Impuls Tech d.o.o koristi za pružanje usluga prikupljaju standardne podatke o posetiocima web sajtova koji se na njima nalaze (vreme posete, IP adresu posetioca, tip uređaja i operativni sistem sa kog se pristupa, verziju web browser-a).
  • 2. Serveri takođe prikupljaju podatke o prijavama na kontrolni panel zakupljene usluge, email nalog, ftp nalog i slične pristupe kojima vlasnik usluge i osobe ovlašćene od njegove strane imaju pristup.
  • 3. Navedeni podaci se prikupljaju iz statističkih i bezbednosnih razloga i nisu javno dostupni izuzev podataka o posetiocima web prezentacija kojima mogu pristupiti i sami korisnici zakupljenih usluga.

  Član 6.

  Čuvanje podataka:

  • 1. Impuls Tech d.o.o garantuje da će podaci Klijenata biti zaštićeni trajno i neće biti dostupni trećim licima osim u slučaju registracije internet domena, u skladu sa Članom 4. Stav 2. i 3. kao i u slučajevima utvrđenim Zakonom,
  • 2. Korisnik usluga u svakom trenutku ima tehničku mogućnost da putem korisničkog centra vrši izmenu svojih ličnih podataka. Napominjemo da se iz sigurnosnih razloga i sprečavanja eventualnih zloupotreba, svaka promena ličnih podataka beleži i trajno čuva u bazi podataka.
  • 3. Ukoliko dođe do bilo kakve zloupotrebe od strane korisnika, Impuls Tech d.o.o je dužan da po Zakonu, na zahtev nadležnog organa, uz pisani nalog, dostavi tražene podatke o Klijentu.
  • 4. Impuls Tech d.o.o koristi SSL (Secure Socket Layer) enkripciju podataka kako bi obezbedio sigurnost informacija svih registrovanih korisnika.
  • 5. Pristup podacima Korisnika ima samo ovlašćeno osoblje zaposleno u Impuls Tech d.o.o uz više nivoa autorizacije pri pristupu istim.
  • 6. Impuls Tech d.o.o u cilju sprečavanja krivičnih i drugih dela čuva podatke Korisnika u roku ne manjem od 2 godine od dana prestanka pretplate za poslednju aktivnu uslugu koju je Korisnik imao zakupljenu
  852.png

  iRadio Pro  Powered by Impuls Tech d.o.o

  A Jugoslovenske Armije 29, 32240 Lučani E [email protected]T +381 32 430 407

  Socijalne mreže

  Copyright © 2017-2024 iRadio Pro.

  Design & Development By Impuls Tech