Uslovi korišćenja audio streaming usluge

   Član 1.

  Ovim pravilnikom bliže su uređeni uslovi korišćenja audio streaming usluge. Za potpuno razumevanje uslova korišćenja, Korisnik treba pročitati sve pravilnike objavljene na web sajtu https://iradio.pro/index.php/generalni-uslovi-koriscenja-usluga.html. Pravilnici na koje treba obratiti posebnu pažnju pre čitanja ovog pravilnika i koji utiču na korišćenje audio streaming usluga su: Generalni uslovi korišćenja usluga,  i Politika privatnosti.

  Član 2.

  Korisnik audio streaming usluge zakupljuje istu u cilju emitovanja audio sadržaja i sam snosi odgovornost za sadržaj koji emituje kao i poštovanje autorskih prava za takav sadržaj. Korisnik je dužan da se upozna sa zakonskom regulativom Republike Srbije o autorskim pravima za emitovanje muzičkih numera na svojoj radio stanici.

  Član 3.

  Impuls Tech d.o.o obezbeđuje pristupne parametre za ovu uslugu kao i kontrolni panel za istu kako bi Korisnik mogao da samostalno kontroliše svoj audio streaming nalog.

  Član 4.

  Korisnik ima mogućnost emitovanja audio sadržaja sa svog računara i u tom slučaju je obavezan da samostalno obezbedi neophodan softver za emitovanje kao i da samostalno obavlja njegovo konfigurisanje.

  Član 5.

  Kako bi emitovanje sadržaja u okviru audio streaming usluge ne bi imalo prekide u prenosu, Korisnik je obavezan da obezbedi internet vezu čiji uplink (upload) ima brzinu najmanje 30% veću od zakupljenog kvaliteta zvuka koji se emituje (bitrate).

  852.png

  iRadio Pro  Powered by Impuls Tech d.o.o

  A Jugoslovenske Armije 29, 32240 Lučani E [email protected]T +381 32 430 407

  Socijalne mreže

  Copyright © 2017-2024 iRadio Pro.

  Design & Development By Impuls Tech